DSC04782.jpg

AKTUELLT

Ta del av vad som händer på Konrad

Funbike Sweden AB

Funbike Sweden AB försattes i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 13 januari 2021 och advokat Ove Sjöblom förordnades till konkursförvaltare. Bolaget har bedrivit försäljning av mc-produkter, såsom hjälmar, kläder, skor, reservdelar m.m., ävensom försäljning och reparation av motorcyklar. Verksamheten har bedrivits med utgångspunkt från butiks- och lagerlokaler med adress Glasvingegatan 5 i Västerås.


Härmed infordras anbud på konkursbolagets tillgångar i form av mc-produkter såsom hjälmar, jackor, byxor, skor, lås, reservdelar, verktyg, däck, ett antal fordon samt möbler och kontorsinventarier.


Eventuella frågor angående konkursen besvaras av advokat Malek Hanna, 070-285 33 93, malek.hanna@konradadvoakter.se eller advokat Ove Sjöblom, 070-818 93 12, ove.sjoblom@konradadvokater.se.


På grund av Covid-19 pandemin kommer någon visning av tillgångarna inte att ske, utan intressenter får bedöma tillgångarna utifrån fotografierna i länken ovan.


Skriftliga anbud exklusive moms på samtliga tillgångar eller delar därav ska vara Malek Hanna eller Ove Sjöblom tillhanda senast fredag den 29 januari 2021 kl. 16.00. Fri prövningsrätt och rätt att överlåta tillgångarna före anbudstidens utgång förbehålles.

Anbudsunderlag Funbike Sweden AB
.pdf
Download PDF • 140KB
Bilaga 1
.pdf
Download PDF • 318KB
Bilaga 2
.pdf
Download PDF • 248KB
Bilaga 3
.pdf
Download PDF • 394KB