top of page
DSC04782.jpg

AKTUELLT

Ta del av vad som händer på Konrad

Johan Falkman förordnad att sälja fastigheten Uppsala Finnsta 5:19

Advokat Johan Falkman är förordnad att av Uppsala tingsrätt att som god man sälja fastigheten Uppsala Finnsta 5:19 i Vänge. Annonsen finns publicerad på mäklarfirman widerlövs hemsida ->


Försäljningen sker genom offentlig auktion. Auktion kommer att genomföras torsdag den 14 december kl. 10:00 i Konrad Advokaters lokaler, på Dragarbrunnsgatan 39, 753 20 Uppsala. Observera att såväl dag, tid som plats för offentlig auktion kan komma att ändras, varvid slutlig dag, tid och plats kommer att framgå av mäklarens annons cirka en vecka innan auktionen.


För vidare information kring visning och anbudsförfarande hänvisas till annonsen.

Senaste inlägg

Visa alla

Optima Planta Sweden AB

Optima Planta Sweden AB försattes i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 25 juni 2024 och advokat Ove Sjöblom, Konrad Advokater, förordnades till konkursförvaltare. Bolagets verksamhet har varit att utve

Iron Side gym & fitness AB

Iron Side gym & fitness AB försattes i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 5 mars 2024 och advokat Ove Sjöblom, Konrad Advokater, förordnades till konkursförvaltare. Bolaget ska enligt bolagsordningen b

Comentarios


bottom of page