DSC04782.jpg

AKTUELLT

Ta del av vad som händer på Konrad

Jonas Thyberg har förordnats till konkursförvaltare i Markona AB:s konkurs

Advokat Jonas Thyberg på Konrad har förordnats till konkursförvaltare i Markona AB av Uppsala tingsrätt den 14 september 2020.


Markona AB är ett anläggningsföretag vars verksamhet innefattat markentreprenader, asfaltering och vinterväghållning. Tidigare har man även bedrivit asfaltverk. Verksamheten har tidigare sysselsatt ca 180 anställda, men vid konkurstidpunkten uppgick antalet anställda till ca 80 personer.


För ytterligare upplysningar om konkursen kontakta Jonas Thyberg på jonas.thyberg@konradadvokater.se