top of page
DSC04698.jpg

OM KONRAD

Läs mer om oss och vår historia

Konrad Advokater är en advokatbyrå med bred och lång erfarenhet av affärsjuridikens olika områden.

Byrån bildades 2019. Vi på Konrad är framförallt verksamma inom affärsjuridik och erbjuder komplett rådgivning inom en mängd olika affärsområden. Våra klienter är verksamma inom en rad olika branscher där vi agerar rådgivare i såväl juridiska som affärsstrategiska frågor.

 

Konrad är en personlig advokatbyrå som erbjuder er fullservice i alla de affärsjuridiska frågor som ni ställs inför. 

 

Vi hjälper dig vid uppstart, avslut och allt däremellan. Men vi vet att livet pågår även utanför arbetstid. Konrads advokater kan ekonomisk familjerätt och  bistår dig i olika privata ekonomiska angelägenheter och vid generationsväxling.

Konrad advokater har sitt huvudkontor i Uppsala och har därutöver kontor i Stockholm och Västerås. 

Vår storlek och vårt format ger oss en unik möjlighet att skapa och upprätthålla en personlig och nära kontakt med engagemang och kunskap om ditt företag och din bransch.

Vi vill vara "husadvokater" till våra klienter och eftersträvar långa och nära klientrelationer. Det gör att vi lär känna dig och ditt företag och kan bistå dig på bästa sätt och med rätt kompetens.

Konrad har även lång och bred erfarenhet inom obeståndsjuridik. Vi anlitas ofta som rekonstruktörer och konkursförvaltare, men lika ofta som rådgivare åt våra klienter när kunder eller leverantörer hamnar i betalningsproblem.

Välkomna till Konrad Advokater!

bottom of page