DSC04906.jpg

MEDARBETARE

Läs mer om Konrads medarbetare

Camilla Runehagen

EKONOMIANSVARIG

Camilla är vår ekonom och ansvarar bland annat för vår bokföring och fakturering. 

Camilla Runehagen

Jonas Pettersson

ADVOKAT / PARTNER

Jonas arbetar i huvudsak med  tvistelösning i allmän domstol och skiljeförfaranden, samt som rådgivare till ägarledda företag.

Han har lång erfarenhet som boutredningsman, bodelnings-förrättare och ombud i ärenden som rör ekonomisk familjerätt.

Karin Hägglöf

BITRÄDANDE JURIST

Karin har lång erfarenhet som rådgivare inom fastighetsjuridik och har ett stort engagemang för konsument- och entreprenadjuridik. 

DSC04624.jpg

Telefon: +46 705 50 57 07

karin.hagglof@konradadvokater.se

Ove Sjöblom

ADVOKAT / PARTNER

Ove har mer än 30 års erfarenhet  av arbete med transaktioner, kommersiella avtal och bolags-rättsliga frågor. 

Ove är vidare en erfaren konkursförvaltare, rekonstruktör och rådgivare i obeståndsrättsliga frågor.  

Sara Berlin

RECEPTION

Sara är vår receptionist och ekonomiassistent och ansiktet utåt.  Sara är ofta den första Konrad du möter.

Johan Falkman

ADVOKAT / PARTNER

Johan är specialiserad på obeståndsjuridik, tvistelösning och entreprenadjuridik samt har stor erfarenhet som rådgivare i affärsjuridiska frågor till ägarledda företag.

Johan Falkman

Jonas Thyberg

ADVOKAT / PARTNER

Jonas är affärsjuridisk rådgivare och expert inom bolagsrätt och transaktioner.

Han är en erfaren konkursförvaltare och rådgivare inom obeståndsjuridik.

Jonas Thyberg

Malek Hanna

ADVOKAT / PARTNER

Malek är konkursförvaltare samt agerar rådgivare inom obeståndsfrågor.

Han har bred erfarenhet av tvistelösning vid domstols- och skiljedomsförfaranden.

Robert Wikström

ADVOKAT / PARTNER

Robert är specialiserad på fastighetsjuridik inkluderande bostads- och hyresrättsfrågor.  Han är även intygsgivare av ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. 

 

Robert är vidare en erfaren konkursförvaltare och arbetar med likvidationer.

Yvonne Ludvigsson
KONKURSADMINISTRATION

Yvonne ansvarar för  konkursadministration och biträder i administrativa frågor.

PerJohanArvidson.jpg

Per Johan är verksam huvudsakligen inom ekonomisk familjerätt och allmän förmögenhetsrätt.

Per Johan Arvidson

ADVOKAT | SENIOR ADVISOR