MEDARBETARE

Läs mer om Konrads medarbetare

Johan Falkman

ADVOKAT / PARTNER

Johan är specialiserad på obeståndsjuridik, tvistelösning och entreprenadjuridik samt har stor erfarenhet som rådgivare i affärsjuridiska frågor till ägarledda företag.

JohanFalkman5.jpg

Jonas Pettersson

ADVOKAT / PARTNER

Jonas arbetar i huvudsak med  tvistelösning i allmän domstol och skiljeförfaranden, samt som rådgivare till ägarledda företag.

Han har vidare lång erfarenhet som boutredningsman, bodelnings-förrättare och rådgivare och ombud i ärenden som rör ekonomisk familjerätt.

Jonas är affärsjuridisk rådgivare och expert inom bolagsrätt och transaktioner.

Han är en erfaren konkursförvaltare och rådgivare inom obeståndsjuridik.

JonasThyberg2_edited_edited.jpg

Jonas Thyberg

ADVOKAT / PARTNER

Yvonne ansvarar för  konkursadministration och biträder i administrativa frågor.

Yvonne Ludvigsson
KONKURSADMINISTRATION

Per Johan är verksam huvudsakligen inom ekonomisk familjerätt och allmän förmögenhetsrätt.

Per Johan Arvidson

ADVOKAT | SENIOR ADVISOR

Malek Hanna

ADVOKAT

MalekHanna2_edited.jpg

Malek är konkursförvaltare samt agerar rådgivare inom obeståndsfrågor.

Han har bred erfarenhet av tvistelösning vid domstols- och skiljedomsförfaranden.

Ove har mer än 30 års erfarenhet  av arbete med transaktioner, kommersiella avtal och bolags-rättsliga frågor. 

Ove är vidare en erfaren konkursförvaltare, rekonstruktör och rådgivare i obeståndsrättsliga frågor.  

Ove Sjöblom

ADVOKAT / PARTNER

Robert är specialiserad på fastighetsjuridik inkluderande bostads- och hyresrättsfrågor.  Han är även intygsgivare av ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. 

 

Robert är vidare en erfaren konkursförvaltare och arbetar med likvidationer.

Robert Wikström

ADVOKAT / PARTNER

Camilla Runehagen

EKONOMIANSVARIG

Camilla är vår ekonom och ansvarar bland annat för vår bokföring och fakturering. 

Sara Berlin

RECEPTION

Sara är vår receptionist och ekonomiassistent och ansiktet utåt.  Sara är ofta den första Konrad du möter.

© 2019 Konrad Advokater AB

  • Vit Instagram Ikon
  • White LinkedIn Icon

Konrad Advokater AB | Box 2051, SE-750 02 | Dragarbrunnsgatan 39, Uppsala, Sverige