top of page

MEDARBETARE

Läs mer om Konrads medarbetare

Johan Falkman

ADVOKAT / PARTNER

Johan är specialiserad på obeståndsjuridik, tvistelösning och entreprenadjuridik samt har stor erfarenhet som rådgivare i affärsjuridiska frågor till ägarledda företag. Han har även  stor erfarenhet av stiftelsefrågor och har uppdrag som styrelseledamot i flera olika typer av stiftelser. 

Johan Falkman

Olov Kling

ADVOKAT / PARTNER

Olov är expert inom det arbetsrättsliga området och biträder primärt arbetsgivare i alla typer av arbetsrättsliga frågor. Olov är också rådgivare i insolvensrättsliga frågor samt tar uppdrag som konkursförvaltare och likvidator. Därutöver biträder Olov klienter i frågor av allmänrättslig karaktär.  

Alex Ljungvall

ADVOKAT / PARTNER

Alex arbetar med tvistlösning i allmän domstol och i skiljeförfaranden. Han är vidare specialiserad på obeståndsjuridik, där han ger råd till företag i ekonomiska svårigheter och åtar sig uppdrag som konkursförvaltare. Alex ger även rådgivning inom ekonomisk familjerätt.

Jonas Pettersson

ADVOKAT / PARTNER

Jonas arbetar i huvudsak med  tvistelösning i allmän domstol och skiljeförfaranden, samt som rådgivare till ägarledda företag.

Han har lång erfarenhet som boutredningsman, bodelnings-förrättare och ombud i ärenden som rör ekonomisk familjerätt.

Jonas Petterson

Ove Sjöblom

ADVOKAT / PARTNER

Ove har mer än 30 års erfarenhet  av arbete med transaktioner, kommersiella avtal och bolags-rättsliga frågor. 

Ove är vidare en erfaren konkursförvaltare, rekonstruktör och rådgivare i obeståndsrättsliga frågor.  

Ove Sjöblom.jpg

Jonas Thyberg

ADVOKAT / PARTNER

Jonas är affärsjuridisk rådgivare och expert inom bolagsrätt och transaktioner.

Han är en erfaren konkursförvaltare och rådgivare inom obeståndsjuridik.

Jonas Thyberg

Robert Wikström

ADVOKAT / PARTNER

Robert är specialiserad på fastighetsjuridik inkluderande bostads- och hyresrättsfrågor.  Han är även intygsgivare av ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. 

 

Robert är vidare en erfaren konkursförvaltare och arbetar med likvidationer.

Robert Wikström
PerJohanArvidson.jpg

Per Johan är verksam huvudsakligen inom ekonomisk familjerätt och allmän förmögenhetsrätt.

Per Johan Arvidson

ADVOKAT | SENIOR ADVISOR

Elias Lundin Frisk

BITRÄDANDE JURIST

Elias kommer närmast från notarietjänstgöring och har stort intresse för tvistelösning, obeståndsrätt och affärsjuridik.

elias.jpg

Karin Lydh

BITRÄDANDE JURIST

Karin har lång erfarenhet som rådgivare inom fastighetsjuridik och har ett stort engagemang för konsument- och entreprenadjuridik. 

DSC04624.jpg

Telefon: +46 705 50 92 88

elias.lundin.frisk@konradadvokater.se

Telefon: +46 705 50 57 07

karin.lydh@konradadvokater.se

Jenny Lind

RECEPTION

Jenny är vår receptionist / affärsstöd och vårt ansiktet utåt.  Jenny är ofta den första Konrad du möter.

Yvonne Ludvigsson
KONKURSADMINISTRATION

Yvonne ansvarar för  konkursadministration och biträder i administrativa frågor.

Yvonne Ludvigsson

Elin Strandberg Andersson

KONKURSHANDLÄGGARE / AFFÄRSSTÖD

Elin arbetar på Konrad med affärsstöd och med konkurshandläggning

Camilla Runehagen

EKONOMIANSVARIG

Camilla är vår ekonom och ansvarar bland annat för vår bokföring och fakturering. 

Camilla Runehagen
bottom of page