DSC04906.jpg

MEDARBETARE

Läs mer om Konrads medarbetare

Camilla Runehagen

EKONOMIANSVARIG

Camilla är vår ekonom och ansvarar bland annat för vår bokföring och fakturering. 

Camilla Runehagen

Jonas Pettersson

ADVOKAT / PARTNER

Jonas arbetar i huvudsak med  tvistelösning i allmän domstol och skiljeförfaranden, samt som rådgivare till ägarledda företag.

Han har lång erfarenhet som boutredningsman, bodelnings-förrättare och ombud i ärenden som rör ekonomisk familjerätt.

Jonas Petterson

Karin Hägglöf

BITRÄDANDE JURIST

Karin har lång erfarenhet som rådgivare inom fastighetsjuridik och har ett stort engagemang för konsument- och entreprenadjuridik. 

DSC04624.jpg

Telefon: +46 705 50 57 07

karin.hagglof@konradadvokater.se

Robert Wikström

ADVOKAT / PARTNER

Robert är specialiserad på fastighetsjuridik inkluderande bostads- och hyresrättsfrågor.  Han är även intygsgivare av ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. 

 

Robert är vidare en erfaren konkursförvaltare och arbetar med likvidationer.

Robert Wikström

Yvonne Ludvigsson
KONKURSADMINISTRATION

Yvonne ansvarar för  konkursadministration och biträder i administrativa frågor.

Yvonne Ludvigsson

Johan Falkman

ADVOKAT / PARTNER

Johan är specialiserad på obeståndsjuridik, tvistelösning och entreprenadjuridik samt har stor erfarenhet som rådgivare i affärsjuridiska frågor till ägarledda företag.

Johan Falkman

Jonas Thyberg

ADVOKAT / PARTNER

Jonas är affärsjuridisk rådgivare och expert inom bolagsrätt och transaktioner.

Han är en erfaren konkursförvaltare och rådgivare inom obeståndsjuridik.

Jonas Thyberg

Ove Sjöblom

ADVOKAT / PARTNER

Ove har mer än 30 års erfarenhet  av arbete med transaktioner, kommersiella avtal och bolags-rättsliga frågor. 

Ove är vidare en erfaren konkursförvaltare, rekonstruktör och rådgivare i obeståndsrättsliga frågor.  

Ove Sjöblom.jpg

Sara Berlin

RECEPTION

Sara är vår receptionist och ekonomiassistent och ansiktet utåt.  Sara är ofta den första Konrad du möter.

Sara Berlin
PerJohanArvidson.jpg

Per Johan är verksam huvudsakligen inom ekonomisk familjerätt och allmän förmögenhetsrätt.

Per Johan Arvidson

ADVOKAT | SENIOR ADVISOR