top of page
DSC04989.jpg

KARIN LYDH

Biträdande jurist

DSC04624.jpg

Jur kand 2017

Karin har under åren 2016-2020 arbetat som förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund och har lång erfarenhet som rådgivare inom fastighetsjuridik, innefattande hyres- och bostadsrätt.

Karin har hållit utbildningar inom konsumententreprenadjuridik. Hennes engagemang inom området har medfört att hon varit ledamot i Allmänna Reklamationsnämnden.

Karin har varit verksam på Konrad Advokater sedan 2021

Kontakta Karin!

bottom of page