top of page
DSC04989.jpg

JOHAN FALKMAN

Advokat / Partner

DSC04611.jpg

Jur kand 1987, Advokat sedan 1992

Johan Falkman anlitas regelbundet som ombud i frågor som rör tvistelösning i domstols- och skiljedomsförfaranden,

 

Inom entreprenadjuridiken har Johan i stor utsträckning biträtt entreprenörer, byggherrar och konsulter med avtalsskrivning, upphandling och tvistelösning.

 

En annan stor del av Johans verksamhet är obeståndsjuridiken där han i över 30 år har arbetat med konkursförvaltning. Den verksamheten innefattar även att han regelmässigt anlitas i uppdrag att rekonstruera företag som har ekonomiska problem eller av företag som behöver biträde med att bevaka sina intressen i pågående obeståndsförfaranden.

 

Johans engagemang inom detta område har medfört att han är styrelseledamot i Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum

 

Johan är även verksam inom stiftelsejuridiken och har biträtt klienter med att bilda olika typer av stiftelser, däribland tre olika utbildnings- och forskningsstiftelser där Johan är styrelseledamot. Dessa tre stiftelser förvaltar sammanlagt 300 mnkr för utbildnings- och forskningsändamål. 
 

Johan har varit verksam på Konrad Advokater sedan 2019 och medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 1992

Kontakta Johan!

Telefon: +46 708 30 31 38
E-post: johan.falkman@konradadvokater.se

K_mörkblå.png

Tack för ditt meddelande!

bottom of page