DSC04782.jpg

AKTUELLT

Ta del av vad som händer på Konrad

Advokat Ove Sjöblom förvaltare i Z-Deal AB:s konkurs

Ove Sjöblom, Konrad Advokater, har den 21/2 2022 av Uppsala tingsrätt utsetts till förvaltare i Z-Deal AB:s konkurs. För upplysningar vänligen kontakta Ove på ove.sjoblom@konradadvokater.se