top of page
DSC04782.jpg

AKTUELLT

Ta del av vad som händer på Konrad

Anbudsförfarande, GK-Bageriet AB i konkurs

Uppdaterat: 1 nov. 2022

GK-Bageriet Aktiebolag försattes i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 12 juli 2022 och advokat Ove Sjöblom förordnades till konkursförvaltare.


Bolaget har bedrivit bageriverksamhet från verksamhetslokaler på Säbygatan 23 i Uppsala.


Verksamheten bedrevs vid konkurstillfället i full omfattning och sysselsatte elva anställda, varav några varit anställda på tombasis. GK-Bageriet är ett anrikt och välrenommerat Uppsalabageri med anor från 1930-talet och med en väl inarbetad kundkrets, bland annat ett flertal butiker inom dagligvaruhandeln. Verksamheten bedrivs för närvarande vidare i konkursboets regi.


Parallellt med detta pågår ett anbudsförfarande för försäljning av rörelsetillgångarna. Fasta installationer i verksamhetslokalerna, såsom kyl- och frysrum, ventilationsanläggning med mera har bekostats av och tillhör konkursbolaget och ingår således i överlåtelsen. Hyresvärden ser positivt på en lösning som innebär att lokalerna även fortsättningsvis kan användas i bageriverksamhet.


Anbudsförfarandet är nu avslutat

Senaste inlägg

Visa alla

Konkurser 1/7 - 31/8 2024

Aktuella konkurser där någon av advokaterna på Konrad har förordnats till förvaltare finns här sammanställda från och med 2024-07-01. För information, kontakta respektive förvaltare eller info@konrada

Konkurser 1/5 - 30/6 2024

Aktuella konkurser där någon av advokaterna på Konrad har förordnats till förvaltare finns här sammanställda från och med 2024-05-01. För information, kontakta respektive förvaltare eller info@konrada

Konkurser 1/3 - 30/4 2024

Aktuella konkurser där någon av advokaterna på Konrad har förordnats till förvaltare finns här sammanställda från och med 2024-03-01. För information, kontakta respektive förvaltare eller info@konrada

Comments


bottom of page