DSC04782.jpg

AKTUELLT

Ta del av vad som händer på Konrad

Anbudsförfarande, GK-Bageriet AB i konkurs

Uppdaterat: för 7 dagar sedan

GK-Bageriet Aktiebolag försattes i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 12 juli 2022 och advokat Ove Sjöblom förordnades till konkursförvaltare.


Bolaget har bedrivit bageriverksamhet från verksamhetslokaler på Säbygatan 23 i Uppsala.


Verksamheten bedrevs vid konkurstillfället i full omfattning och sysselsatte elva anställda, varav några varit anställda på tombasis. GK-Bageriet är ett anrikt och välrenommerat Uppsalabageri med anor från 1930-talet och med en väl inarbetad kundkrets, bland annat ett flertal butiker inom dagligvaruhandeln. Verksamheten bedrivs för närvarande vidare i konkursboets regi.


Parallellt med detta pågår ett anbudsförfarande för försäljning av rörelsetillgångarna. Fasta installationer i verksamhetslokalerna, såsom kyl- och frysrum, ventilationsanläggning med mera har bekostats av och tillhör konkursbolaget och ingår således i överlåtelsen. Hyresvärden ser positivt på en lösning som innebär att lokalerna även fortsättningsvis kan användas i bageriverksamhet.


Hela anbudsunderlaget inklusive bilagor kan laddas hem här ->


Bland tillgångarna finns två bilar som annonseras via Blocket, se länkar nedan.


Annonsen avseende en Mercedes Sprinter finns här ->

och annonsen som avser VW e-Crafter finns här ->


Det högst inkomna budet för respektive bil redovisas här tre gånger dagligen. Buden anges inklusive moms.


Datum & tid för uppdatering : 22-08-09 kl. 19:22

Mercedes Sprinter, budgivare nr 2, 155 000:- VW e-Crafter, budgivare nr 1, 370 000:-

Senaste inlägg

Visa alla