DSC04782.jpg

AKTUELLT

Ta del av vad som händer på Konrad

Historiskt stor donation till forskning och utbildning - Konrad Advokater har biträtt

Johan Falkman har biträtt Sverker Lerheden med stiftelsebildning avseende Sverker Lerhedens donation om 300 mkr till forskning och utbildning. Vid en lunch på Uppsala slott den 26 april i närvaro av rektorerna vid Uppsala och Stockholms universitet samt rektorerna för Kungliga Musikhögskolan och Kungliga Konsthögskolan överlämnades donationerna till nämnda lärosäten.


Läs mer i Di: https://lnkd.in/dXFJ5iCT

UNT: https://lnkd.in/dPYNnpnw