top of page
DSC04782.jpg

AKTUELLT

Ta del av vad som händer på Konrad

Jonas Thyberg expert i Resegarantisystemsutredningen

Konrad Advokaters Jonas Thyberg har förordnats som expert i Resegarantisystemutredningen. Utredningens uppdrag är bl.a. att utvärdera om det nuvarande systemet ger ett tillräckligt skydd vid inställda paketresor. Utredaren ska också bedöma om det finns skäl att utvidga och reformera resegarantisystemet, samt ta ställning till om det finns skäl att införa ett resegarantisystem även för reguljära flygresor. Utredningen ska redovisa uppdraget senast den 22 juni 2023. Mer information utredningen finns här https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/12/dir.-2021114/
Comments


bottom of page