top of page
DSC04782.jpg

AKTUELLT

Ta del av vad som händer på Konrad

Optima Planta Sweden AB

Optima Planta Sweden AB försattes i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 25 juni 2024 och advokat Ove Sjöblom, Konrad Advokater, förordnades till konkursförvaltare.


Bolagets verksamhet har varit att utveckla och sälja odlingsteknik samt tillhörande material och växter för vertikal och aeroponisk odling.


Härmed infordras anbud på konkursbolagets rörelsetillgångar i form av inventarier och andra anläggningstillgångar, immateriella rättigheter m.m.


Visning av verksamheten äger rum måndagen den 8 juli 2024 kl. 10:00.

Plats: Grafikgatan 12, Uppsala.


Skriftliga anbud exklusive moms på samtliga tillgångar eller delar därav skall vara konkursförvaltare advokat Ove Sjöblom tillhanda senast fredagen den 12 juli 2024 kl. 16:00.

Fri prövningsrätt och rätt att överlåta tillgångarna före anbudstidens utgång förbehålles.


Eventuella frågor angående konkursen besvaras av advokat Ove Sjöblom, e-post: ove.sjoblom@konradadvokater.se, telefon: 070-818 93 12.


Anbudsunderlag, Optima Planta Sweden AB
.pdf
Ladda ner PDF • 2.03MB

Senaste inlägg

Visa alla

Iron Side gym & fitness AB

Iron Side gym & fitness AB försattes i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 5 mars 2024 och advokat Ove Sjöblom, Konrad Advokater, förordnades till konkursförvaltare. Bolaget ska enligt bolagsordningen b

Anbudsunderlag, Rasq NB Aktiebolag

Rasq NB Aktiebolag försattes i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 7 december 2022. Bolaget har bedrivit verksamhet innefattande biltvätt och närbutik på Kometvägen 4 Uppsala, i området Fullerö Hage. Ve

Comments


bottom of page